Přednášející 2023

Štěpánka Vojtěchovská

Štěpánka Vojtěchovská je rodinná a párová terapeutka a arteterapeutka. Sama má pět dětí, z nichž nejstarší jsou trojčata. Vystudovala pedagogickou fakultu, obor psychologie/arteterapie a následně absolvovala pětiletý výcvik v integrativní rodinné terapii na Institutu Petra Boše. Je absolventkou lektorského kurzu Efektivního rodičovství. Komunikaci vnímá jako klíčovou ke spokojenému rodinnému životu. 

Jaké podoby a významy komunikace má a jak si vzájemně porozumět, aby bylo všem doma dobře? Cílem workshopu bude seznámit se s technikami, které lze k lepší komunikaci využít, a to nejen v rámci rodiny. Současně budeme společně procházet běžné situace a hledat nové efektivnější způsoby komunikace. V neposlední řadě se také dotkneme emocí, které s komunikací více než souvisí.


Alena Lochmannová

Alena Lochmannová je ekonomka a etnoložka, která se věnuje vzdělávání napříč pestrým spektrem posluchačů od dětí přes mladou generaci až po seniory, od pedagogů přes policisty až po širokou veřejnost. Profesně působí na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity a na Fakultě bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky. Aktuálně se věnuje výzkumu zaměřenému na porodní zkušenosti matek.

Workshop bude zaměřen na efektivní komunikaci na pracovišti. Jak pracovat v týmu, jak se domluvit s nadřízenými, podřízenými i s kolegy? Jak respektovat potřeby druhých i ty své a jak je komunikovat?


Michal Dubec

Michal Dubec působí na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde vyučuje Osobnostní a sociální rozvoj, Teorii výchovy a Andragogiku. Od roku 2016 působí jako průvodce v Učiteli naživo - programu, který prakticky pomáhá začínajícím učitelům. Jeho hlavním tématem je vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti a práce s vlastními emocemi během učení. V minulosti učil na základní škole. Absolvoval mj. sociálně-psychologický výcvik vedený PhDr. Zdeňkem Matulou.

Workshop bude zaměřený na vedení dětí ke zodpovědnosti a komunikaci ve školním prostředí. I přes toto zacílení budou techniky obecně využitelné i v komunikaci s dětmi i dospělými kdekoli jinde.